web

Avería y urgencias 900 101 051
Gestión 900 505 249

Dividendo activo

A partir do día 1 de xullo de 2017 as Centrais e Sucursais do Banco Santander Central Hispano, Banco Pastor, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, e a Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) procederán ao pagamento do dividendo activo do Exercicio 2016 ás accións números 1 ao 5.221.125, ambos os dous inclusive, conforme ao seguinte detalle:

DIVIDENDO BRUTO

RETENCIÓN 19%

DIVIDENDO NETO

3,72170135363
euros por acción

0,70712325718
euros por acción

3,01457809645
euros por acción