web

Avería y urgencias 900 101 051
Gestión 900 505 249

Dividendo activo

A partir do día 1 de xullo de 2017 as Centrais e Sucursais do Banco Santander Central Hispano, Banco Pastor, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, e a Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa)

leer más

Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A.

O Consello de Administración desta Sociedade, en uso das facultades que lle confiren os seus Estatutos Sociais, acordou convocar os señores accionistas a Xunta Xeral de Accionistas

leer más

Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas

leer más

Máis artigos

  • 1
  • 2