web

Avería y urgencias 900 101 051
Gestión 900 505 249

Renuncia de Responsabilidade

Malia que Begasa empregará os medios razoables para incluír información precisa e completa na súa páxina web, Begasa non ofrece declaracións ou garantías de que a información proporcionada a través da súa páxina web –incluídos calquera dos enlaces de hipertextos utilizados de forma directa ou indirecta–, sexa precisa, completa ou de actualidade. Begasa poderá realizar cambios na información disposta na súa páxina web en calquera momento sen necesidade de notificación e non se compromete a actualizar a devandita información. Os enlaces de hipertextos proporcionados aquí están concibidos unicamente como axuda e a inclusión de calquera enlace non implica a aprobación da devandita páxina por parte de Begasa. Esta mercantil non se fai responsable dos contidos de ningunha das páxinas de enlace nin de ningún enlace contido en calquera destas páxinas.