900 101 051

Datos xerais

170.000 clientes

9000 quilómetros de rede

12,5 millóns de euros investidos para melloras da rede no 2014

En maio de 2016, o TIEPI (Unidade de Medida para a Calidade do Subministro Eléctrico) de Begasa estaba en 42,7 minutos, o cal supón unha mellora do 11 %, situándose como o segundo mellor resultado dos últimos 10 anos.

Política Medioambiental (PDF)

Política Integrada da Calidade (PDF)